29th July, 2019

Farewell

请全体同龄辅导员注意!

2019年Farewell 将在3/8/2019 举行。请大家务必准时出席!谢谢合作!

时间: 8 a.m. – 12 p.m.

地点: C5,C6

*请穿PRS t-shirt、深色长裤、包鞋,并自备餐具和水。

Posted at 6:35 pm | Comment (0)

21st July, 2019

想法决定未来

有位秀才第三次进京赶考,住在一个经常住的店里。考试前两天他做了三个梦,第一个梦是梦到自己在墙上种白菜,第二个梦是下雨天,他戴了斗笠还打伞,第三个梦是梦到跟心爱的表妹睡在一起,但是背靠着背。

 

这三个梦似乎有些深意,秀才第二天就赶紧去找算命的解梦。算命的一听,连拍大腿说:“你还是回家吧。你想想,高墙上种菜不是白费劲吗?戴斗笠打雨伞不是多此一举吗?跟表妹都躺在一张床上了,却背靠背,不是没戏吗?”

 

秀才一听,心灰意冷,回店收拾包袱准备回家。店老板非常奇怪,问:“不是明天才考试吗,今天你怎么就回乡了?”秀才如此这般说了一番,店老板乐了:“哟,我也会解梦的。我倒觉得,你这次一定要留下来。你想想,墙上种菜不是高种吗?戴斗笠打伞不是说明你这次有备无患吗?跟你表妹背靠着躺在床上,不是说明你翻身的时候就要到了吗?”

 

秀才一听,觉得老板的话更有道理,于是精神振奋地参加考试,居然中了个探花。

 

学习要有三心,一信心,二决心,三恒心。

 

心态若改变,态度跟着改变;态度改变,习惯跟着改变;习惯改变,性格跟着改变;性格改变,人生就跟着改变。积极的人,像太阳,照到哪里哪里亮;消极的人,像月亮,初一十五不一样。想法决定我们的生活,有什么样的想法,就有什么样的未来。

Posted at 4:46 pm | Comment (0)

20th July, 2019

Kem Kepimpinan

Tarikh : 20 / 7 / 2019

Masa : 8 a.m. – 12 p.m.

Tempat : B4, B5

Kehadiran : 28 / 30

Cikgu Penasihat : Cikgu Farahin

 

这个活动的目的是为了面试2020年的新委员和改进同龄辅导团的缺点。同龄辅导员们也做了心理自测,以便更了解自己的人格。同龄辅导员们在等待面试的同时也观看了一些励志短片。

Kem Kepimpinan diadakan dengan tujuan menegu duga AJK baru pada tahun 2020. Temu duga juga bertujuan untuk menambahbaikan PRS. PRS telah menonton video-video motivasi semasa menunggu kegiliran temu duga.

 

同龄辅导员们正在做心理测验。

 

中一的同龄辅导员正在分享心得。

Posted at 8:00 pm | Comment (0)