Don’t forget to join us for our events! We look forward to see you!
Annual Event 2019

RANCANGAN TAHUNAN PRS 2019

No.

Aktiviti-aktiviti

Tarikh

Masa

1.

AGM PRS kali pertama (Tingkatan 5)

5/1/2019

8 a.m. – 9 a.m.

2.

Kem Membina Keyakinan (Tingkatan 5)

16/2/2019

8 a.m. – 12 a.m.

3.

Ujian Pengambilan PRS (Tingkatan 2 & 4)

7,11,12/3/2019

12 p.m.- 12.55 p.m.

4.

Temu Duga PRS Baru (Tingkatan 2 & 4)

13 – 15/3/2019

12 p.m.- 12.55 p.m.

5.

Temu Duga PRS Baru (Guru)

18-20/3/2019

12 p.m.- 12.55 p.m.

6.

Kem Lanjutan (Tingkatan 5)

27/4/2019

8 a.m. – 4 p.m.

7.

Kem Asas PRS (Tingkatan 4)

15/6/2019

8 a.m. – 4 p.m.

8.

Menghargai Warga Emas (Tingkatan 3)

6/7/2019

8 a.m. – 12 p.m.

9.

Pameran Pendidikan dan Kerjaya (Semua)

1/8/2019

7.30 a.m.-1.15 p.m.

10.

Kem Kepimpinan

(Tingkatan 5)

3/8/2019

8 a.m. – 12 p.m.

11.

Farewell PRS (Tingkatan 3)

3/8/2019

8 a.m. – 12 p.m.

12.

Gotong-royong (Tingkatan 3)

10/10/2019

13.

AGM PRS Kali Kedua (Tingkatan 5)

11/10/2019

12.30 p.m.-1.15 p.m.

 


 

RANCANGAN TAHUNAN PRS 2018

No. Aktiviti- aktiviti Tarikh Masa
1. AGM PRS kali pertama (Tingkatan 5) 13/1/2018 8a.m.-10a.m.
2. Hantaran Buku Rekod Aktiviti PRS (Wakil Tingkatan) Pada hari Isnin pada minggu terakhir dalam setiap bulan Januari hingga Ogos.
3. Kem Membina Keyakinan Diri (Tingkatan 5) 10/2/2018 8a.m.-12p.m.
4. Ujian Pengambilan PRS Baru (Tingkatan 2 & 4) 14,15,16/3/2018 12p.m.-12.55p.m.
5. Temu Duga PRS Baru (Tingkatan 2 & 4) 28,29,30/3/2018 12p.m.-12.55p.m.
6. Temu Duga PRS Baru (Guru Bimbingan Dan Kaunseling 4,5,6/4/2018 12p.m.-12.55p.m.
7. Kem Lanjutan PRS 7/4/2018 8a.m.-4p.m.
8. Penerbitan Buletin PRS (Tingkatan 4) Mei
9. Kem Asas PRS (Tingkatan 4 & 6 Bawah) 30/6/2018 8a.m.-4p.m.
10. Melawat ke Rumah Orang Tua 21/7/2018 8a.m.-12p.m.
11. Kem Kepimpinan PRS (Tingkatan 5) 4/8/2018 8a.m.-12p.m.
12. Pameran Pendidikan & Kerjaya 16/8/2018 7.30a.m.-1.15p.m.
13. Farewell PRS 18/8/2018 8a.m.-12p.m.
14. Penerbitan Buletin PRS (Tingkatan 4) September
15. AGM PRS Kali Kedua (Tingkatan 5) 17/10/2018 12.30p.m.-1.15p.m.
16. Gotong Royong (Tingkatan 3) 24/10/2018
17. Persiapan Buletin (Tingkatan 3) Disember